Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

নদ নদী

০১। শুভপুর নদী

ক) উপজেলা                                           : ছাগলনাইয়া,

খ) জেলা                                               : ফেনী

ক) দৈর্ঘ্য                                                : ৬৮.০০ কিমি.

খ) প্রস্থ                                                 : ৭০.০০ মিটার

গ) গভীরতা                                            : ৭.০০ মিটার

ঘ) অববাহিকা                                          : ১০১১.০০ বর্গ কিমি.

 

০২ । মুহুরী নদী  করৈয়া বাজার

ক) উপজেলা                                           : ছাগলনাইয়া,

খ) জেলা                                               : ফেনী

ক) মৌসুমী/বারোমাসি                                : বারোমাসি

খ) প্রবাহবিহীন মাস                                   : প্রযোজ্য নহে

গ) কম প্রবাহের মাস                                  : ডিসেম্বর হতে মার্চ

ঘ) বেশী প্রবাহের মাস                                 : জুন-জুলাই

 

০৬। নদী অববাহিকায় অবস্থিত প্রকল্প

ক) পাউবো প্রকল্প                                      : মুহুরী সেচ প্রকল্প